Sijoitustoiminta

MPA Group Oy on mukana sijoittajana noin 40:ssä yrityksessä, joko pelkkänä passiivisena sijoittajana tai aktiivisemmassa roolissa kohdeyrityksen tarpeiden mukaisesti. MPA Group Oy:n sijoitustoiminta voidaankin kategorioida kolmeen eri toimintatapaan, jotka ovat esitetty alla:

1. MPA Group Oy on mukana nuorissa tai perustettavissa start-up -yrityksissä rahoittajana sekä osallistuu myös toimintaan ja sen kehittämiseen aktiivisesti. Aktiivisuuden määrä ja roolit vaihtelevat kasvu & start-up yrityksen tarpeiden mukaisesti sisältäen yleensä esim. rahoitusjärjestelyjä, kansainvälisyyttä, liiketoiminnan ja prosessien kehittämistä, tuote- ja palvelukehitystä, myyntiä sekä uusien yhteistyökumppaneiden etsintää ja evaluointia. Tällä hetkellä olemme mukana noin kymmenessä start-up vaiheen yrityksessä aktiivisemmin.

2. MPA Group on usein mukana yrityksissä myös passiivisemmassa roolissa pelkkänä sijoittajana. Tälläkin hetkellä passiivisessa sijoitussalkussamme on noin 30 listaamatonta yhtiötä. Sijoitusstrategiamme näissä kohdeyrityksissä on 5-10 vuotta, jonka kuluessa tavoittelemme tuottavaa EXIT -ratkaisua. Olemme kuitenkin valmiit myös pidempiaikaisiin sijoituksiin.

3. Sijoitamme myös sijoitusyhtiöiden kautta mielenkiintoisiin yrityksiin. Näistä mielenkiintoisin lienee Sofokus Group Oy:n perustama sijoitusyhtiö Digital Heart Capital, jonka tavoitteena on auttaa tuotevetoisesti toimivia ja voimakkaasti kasvuhakuisia startup-yrityksiä, jotka nojaavat itse kehitettyyn sähköiseen ohjelmistotuotteeseen, nk. ”digitaaliseen sydämeen”. Tätä kautta Digital Heart Capitalin sijoitukset kohdistetaan alkuvaiheen tuotevetoisiin digitaalisen sydämen yrityksiin, jotka harjoittavat liiketoimintaansa asiakas- tai ekosysteemilähtöisesti. (https://www.sofokus.com/fi/ventures/)

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Etsimmekin jatkuvasti uusia mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia, joten ottakaa yhteyttä suoraan puhelimitse tai sähköpostilla jos mielessänne on hyvä bisnesidea tai jo jalostetumpi liiketoimintamalli jatkojalostettavaksi mutta myös suorat sijoitusmahdollisuudet kiinnostavat suuresti. Voitte käyttää myös kotisivujemme kontaktointi -lomaketta halutessanne.

Pystymme antamaan erityisesti nuorille start-up yrityksille pitkällä käytännön kokemuksella ja laajalla kontaktiverkostolla helpotusta alkuvaiheen rahoituksellisiin, operatiivisiin sekä strategisiin haasteisiin.

Jos sinulla on idea ja haluat päästä jalostamaan sitä pidemmälle, ota siis yhteyttä rohkeasti! Haluamme myös kuulla lisää start-up vaiheen yrityksistä, jotka ovat kiinnostuneet uusista näkökulmista tai tarvitsevat lisää osaamista yritykseensä. Katsotaan yhdessä, pystymmekö auttamaan yrityksenne kehittämisessä seuraavalle tasolle.

MPA Group