Taloushallinto ja erityisesti talousinformaation seuranta ja hyödyntäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä työkaluja yrityksen kehittämisessä ja pääsemiseksi parempiin taloudellisiin tuloksiin. Toiminnanohjausjärjestelmän (ERP:n) oikea hyödyntäminen ja sen avulla tapahtuva prosessien, organisaation ja johtamisjärjestelmän kehittäminen synnyttävät oikein toteutettuna positiivisen kierteen yhtiön kokonaisvaltaisen kyvykkyyden ja kilpailukyvyn nostamiseksi uudelle tasolle.

Tapauskohtaisesti tulee lisäksi myös seurata ja raportoida yritykselle tärkeitä mittareita ja arvoja, lähtökohtaisesti kuitenkin lisäämättä tähän ylimääräistä työtä eli raportoinnin tulee tapahtua automaattisesti.

Lukujen oikeellisuus on myös varmistettava ennen varsinaista analyysiä. Taloushallinnon toimivuus sekä tiliöintien ja kustannuslaskennan virheettömyys takaavat oikean taustamateriaalin tarkempaa analyysiä varten. Vain näin pystytään varmistamaan kehitystoimien kohdentaminen juuri yrityksen kannalta oikeisiin kehityskohteisiin sekä mahdollisiin suurempiin kipupisteisiin. Jälkilaskennan tekeminen virheellisten tietojen pohjalta aiheuttaa ennemminkin vääriä ratkaisuja ja on usein jopa haitallisempaa kuin olla tekemättä sitä lainkaan.