Prosessit synnyttävät kaiken yrityksen arvonluonnin. On siis tärkeää, että yrityksen prosessit ovat viritetty huippuunsa. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota mahdollisiin pullonkaulaprosesseihin sekä ydinprosesseihin. Kehitystyö ja johtaminen on pyrittävä kohdentamaan ja resurssoimaan juuri näihin prosesseihin. Vain tällöin saadaan paras lisäarvo aikaiseksi.

Prosessien analysoinnissa voidaan hyödyntää erilaisia työkaluja ja analysointimenetelmiä, joiden avulla kipupisteet havaitaan ja niiden organisoitu kehittäminen voidaan toteuttaa kontrolloidusti olemassa olevien resurssien mukaisesti.

Joskus prosessien kehittäminen voi tarkoittaa myös suuria panostuksia investointeihin mutta yleensä pystytään pääsemään hyviin tuloksiin melko pienillä panostuksilla järkevöittämällä toimintoja ja toimintatapoja.

***

What is processes? a systematic series of actions directed to some end.

Why it is so important? Because development work should be done mainly in different processies. Firs we should focus bottle necks but also other processes could be optimized. Based on the better processes Company will get better results from operative functions and all this could be seen in result.