Kasvun ja parempien tulosten saavuttaminen tapahtuu viime kädessä lähinnä oikealla johtamisella. Prosessien ja ihmisten oikea johtaminen sekä jatkuva kehittäminen on kaiken toiminnan perusta. Rajallisten resurssien oikea kohdentaminen oikeisiin prosesseihin varmistetaan tilanteen evaluoinnilla, jonka jälkeen prosessit voidaan jaotella eri kategorioihin siten, että niiden johtaminen oikein on mahdollista tehdä tehokkaasti ja nopeasti.

Henkilöjohtaminen on yrityksen tuloksen teon kannalta primäärifunktio. Oikea henkilöjohtaminen ja henkilöstön arvostus synnyttävät yritykseen hyvän fiiliksen, joka lähes sata prosenttisesti heijastuu suoraan myös yrityksen tuloksessa. Tulos ja fiilis kulkevat siis käsi kädessä ja tämä tuleekin muistaa kaikessa johtamisessa toimialasta riippumatta.

MPA Group Oy on kehittänyt oman johtamisjärjestelmän nimeltään RBM (Rapid Business Management) System. Tällä päästään nopeisiin tuloksiin LEAN filosofiasta hyödynnettävin opein. Silti järjestelmän varsinainen perusta on johtamispuolen käytännön läheisessä nopeantoiminnan funktioissa ja periaatteissa, jotka ovat jalostuneet käytännön kokemusten pohjalta. RBM on kehitelty lähinnä nopeasykliseen liiketoimintaan, jota nykymaailmassa kuitenkin on jo yleistä kaikilla toimialoilla. Tietyillä vanhoillisilla konservatiivisilla toimialoilla voidaankin saavuttaa paras hyöty ja kilpailukyvyn paraneminen juuri RBM:n avulla.

Lisää RBM:stä voit lukea tästä linkistä.

***

Everything starts from leadership and management. We have developed own tools for guiding companies to next level from management and leading point of view.

Our new management system is called rapid business management and it is based on LEAN philosofy. It gives fast results when trying to achieve growth or better results.

Just contact us if you want to know more!